REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI - REKRUTACJA DO POLICJI - KPP Włodawa

REKRUTACJA DO POLICJI

REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ POLICJANTEM...

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Program "Rekrut" zapewnia:

 • możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego
 • gwarancję stałych warunków pracy
 • ciekawą pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • różnorodny system szkoleń
 • precyzyjny system wynagrodzenia (m.in.13-sta pensja, równoważnik za umundurowanie)
 • rozbudowany system socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariuszy i rodzin, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów dojazdu do pracy)

Służbę w Policji może pełnić:

 • obywatel polski,
 • o nieposzlakowanej opinii,
 • nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (wpis w książeczce wojskowej – przeniesiony do rezerwy). 

 

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE PROWADZI:

Sekcja Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

ul. Narutowicza 73, 20 – 019 Lublin

tel. 81 535-46-55

lub

81 535-52-90 – powiat lubelski.

81 535-40-94 - powiaty: kraśnicki, lubartowski.

81 535-45-38 – powiaty: bialski, łukowski, parczewski, puławski, radzyński, rycki.

81 535-42-62 – powiaty: biłgorajski, janowski, opolski, tomaszowski, zamojski.

81 535-46-53 – powiaty: chełmski, hrubieszowski, łęczyński, krasnostawski, świdnicki, włodawski.

adres e-mail: sekcja.ds.doboru@lu.policja.gov.pl

Przyjmowanie podań odbywa się w dniach wtorek, środa, czwartek w godz. od 08:00 do 14:00 w siedzibie Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ul. Narutowicza 73, pokój nr 2.