KOMENDA - Komenda - KPP Włodawa

 

Komenda Powiatowa Policji we Włodawie

Al. Piłsudskiego 51, 22-200 Włodawa

Telefon alarmowy: 997

tel.  82 572 72 09
       82 572 72 10
fax. 82 572 72 44

e-mail: kppwlodawa@lu.policja.gov.pl  

adres elektronicznej skrzynki podawczej  EPUAP2 : KPPWlodawa/SkrytkaESP

Telefon alarmowy dla osób niedosłyszących i głuchoniemych: 

              81 531  555 444

obsługiwany przez oficera dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

 


 

Komisariat Policji w Urszulinie

ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin

tel. 82 572 72 84, fax. 82 572 72 85

 


 

Wydział Kryminalny

22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 51

tel. 82 572 72 23

 


 

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 51

tel. 82 572 72 35