KOMENDA - Komenda - KPP Włodawa

 

Komenda Powiatowa Policji we Włodawie

Al. Piłsudskiego 51, 22-200 Włodawa

Telefon alarmowy: 997

tel.  47 813 22 09
       47 813 22 10
fax. 47 811 17 83

e-mail: kppwlodawa@lu.policja.gov.pl  

adres elektronicznej skrzynki podawczej  EPUAP2 : KPPWlodawa/SkrytkaESP

Telefon alarmowy dla osób niedosłyszących i głuchoniemych: 

              531  555 444

obsługiwany przez oficera dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

 


 

Komisariat Policji w Urszulinie

ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin

tel. 47 813 26 00, fax. 47 811 17 84

 


 

Wydział Kryminalny

22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 51

tel. 47 813 22 23, fax. 47 811 17 82

 


 

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 51

tel. 47 813 22 35


 

Posterunek Policji w Woli Uhruskiej

ul. Dworcowa 21, 22-230 Wola Uhruska

tel. 47 813 27 00, fax. 47 811 17 85