PRZEMOC W RODZINIE - Przemoc w rodzinie - KPP Włodawa

Przemoc w rodzinie

PRZEMOC W RODZINIE

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesna, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 

Co to jest przemoc?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesna, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 


 

Formy  przemocy w rodzinie

 • przemoc fizyczna: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.

 • przemoc psychiczna: wyśmiewanie, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie gróźb, itp.,

 • przemoc seksualna, np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, itp.

 • przemoc ekonomiczna, np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp. Zaniedbywanie: nieprawidłowe wypełnianie funkcji opiekuńczych lub opiekuńczo – wychowawczych.

Pamiętaj !

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich.

 


 

Gdzie szukać pomocy?

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

NIEBIESKA LINIA 800-1200-02

(płatny tylko pierwszy impuls) czynny od poniedziałek - sobota: 10.00-22.00

niedziele i święta - 10.00-16.00 numer płatny: ( 22) 666-00-60

czynny od poniedziałek -piątek: 10.00-22.00

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Al. J. Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa, tel. 82 572 54 85,  82 572 57 10, fax:  82 572 55 38, e-mal: biuro@pcpr.wlodawa.pl
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hannie, ul. Rynek 2/1, 22-220 Hanna, tel. 83 379 83 43
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hańsku, ul. Osiedlowa 4, 22-235 Hańsk, tel. 82 571 40 39
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Brusie, Stary Brus 47 A, 22-244 Stary Brus, tel. 82 57 10 102
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie, ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin, tel. 82 571 30 44
 • Miejski Osrodek Pomocy Społecznej we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa, tel. 82 572 13 21
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa, tel. 82 572 39 45, 82 572 55 58
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej, ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska, tel. 82 591 54 36
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrykach, Wyryki-Połód 155, 22-205 Wyryki, tel. 82 591 33 02
 • Ośrodek Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, ul. Szkolna 3, 22-200 Włodawa, tel. 600 781 263, e-mail: sponipwp.pl@wp.pl
 • Starostwo Powiatowe we Włodawie, Nieodpłatna Pomoc Prawna, ul. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa, tel. 82 572 15 10
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych we Włodawie działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Włodawie, ul. Partyzantów 13, 22-200 Włodawa, tel. 82 572 36 08, 82 572 13 36, e-mail: sponipwp.pl@wp.pl
 • Stowarzyszenie Pomocy Samotnym Matkom „Nadzieja” Punkt Konsultacyjny we Włodawie, ul. 11 Listopada 4, 22-200 Włodawa, tel. 602 337 658
 • Stowarzyszenie Pomocy Samotnym Matkom „Nadzieja” Punkt Konsultacyjny przy Klasztorze o.o. Paulinów i parafii św. Ludwika we Włodawie, ul. Klasztorna 7, 22-200 Włodawa , tel. 82 572 13 66, e-mail: wlodawa@paulini.pl
 • Centrum Interwencji Kryzysowej, ul. Trębacka 3, 22-200 Włodawa, tel. 504 806 441, e-mail: wlodawa.cpi@stowarzyszeniebonafides.pl

Telefon alarmowy 997, 112 całodobowo.

Twoja interwencja spowoduje wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” oraz zostaną podjęte działania mające na celu powstrzymania aktu przemocy.

Uruchomienie działań nie wymaga zgody osoby doświadczającej przemocy.

Przemoc nie ma usprawiedliwienia,szczególnie ta wobec dzieci.

Reaguj, na przemoc, nie bądź obojętny!