ZIELONA STREFA - Zielona strefa - KPP Włodawa

Zielona strefa

ZIELONA STREFA

"Zielona strefa" powstała z myślą o ochronie zwierząt i środowiska naturalnego. Jeśli posiadasz informacje o znęcaniu się nad zwierzętami poprzez m.in. torturowanie, zabijanie, przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania, oraz oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem skontaktuj się z Policją.


 

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. „

„Organy administracji publicznej podejmują działania na rzecz ochrony zwierząt, współdziałając w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.”  (art.1.ust.1 i 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt)

„Ochrona przyrody, polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody”

„Obowiązkiem organów administracji publicznej, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych jest dbałość o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym.” –  (art. 2 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody)

 


 

Policja wzorem innych instytucji, wyrażając szczególną troskę o zwierzęta oraz pragnąc zapewnić im lepszą ochronę jako istotom czującym, włącza się w działania ukierunkowane na zwalczanie nieludzkiego ich traktowania.

Jeżeli posiadasz informacje o nieuzasadnionym i niehumanitarnym zabijaniu zwierząt, znęcaniu się nad nimi, oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem lub zabronionych działaniach zmierzających do degradacji środowiska naturalnego to skontaktuj się z nami, dzwoniąc na numer 997, 112 lub wysyłając e-mail do właściwej terytorialnie jednostki Policji. W przypadku KPP we Włodawie prosimy pisać na poniższy adres (w tytule proszę wpisać "Zielona strefa"):

                                            rzecznik.kppwlodawa@lu.policja.gov.pl 

 

                                               Nie bądź obojętny – zareaguj!

 


 

Ustawa o ochronie zwierząt:
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19971110724&type=3

 

Ustawa o ochronie przyrody:
http://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_05/68ca5e6eea103f10726b2df8095b4405.pdf